Go to top

Izjava o omejitvi odgovornosti

Informacije na tem spletnem mestu so splošne in posredovane le v informativne namene. Informacije zagotavlja podjetje Filc d.o.o., in čeprav si prizadevamo za posodobitev in pravilnost informacij, ne dajemo nobenih zagotovil ali jamstev, izrecnih ali implicitnih, glede popolnosti, natančnosti, zanesljivosti, primernosti ali razpoložljivosti spletnega mesta oziroma informacij, izdelkov, storitev ali povezane grafike na spletnem mestu za kakršen koli namen. Kakršno koli zanašanje na tovrstne informacije sprejmete izključno na lastno odgovornost.

V nobenem primeru ne odgovarjamo za kakršno koli izgubo ali poškodbe, vključno, vendar ne omejeno na posredno ali posledično izgubo ali poškodbe oziroma kakršno koli izgubo ali poškodbe, ki bi bile posledica izgube podatkov ali dobičkov, ki bi izhajale iz oziroma bi nastale v povezavi z uporabo tega spletnega mesta.

Skozi to spletno mesto se lahko povežete s spletnimi mesti, ki jih ne upravlja podjetje Filc d.o.o. Nad naravo, vsebino in razpoložljivostjo teh spletnih mest nimamo nadzora. Vključitev kakršnih koli povezav nujno ne nakazuje priporočila oziroma ne podpira ogledov, izraženih s povezavo.

Vsa prizadevanja usmerjamo v dostopnost in nemoteno delovanje spletnega mesta. Kljub temu podjetje Filc d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti in ne odgovarja v primeru začasne nedostopnosti spletnega mesta, ki je posledica težav, ki so izven našega nadzora.